Betalingen

Het cursusbedrag (inclusief de eventuele materiaalkosten, tenzij deze rechtstreeks aan de docent vergoed moeten worden!) kun je uitsluitend per bank betalen. We kunnen geen contant geld accepteren. Je plek is definitief gereserveerd zodra je betaling ontvangen is. Vermeld bij je betaling altijd:

  • Cursusnummer en de naam van de cursus(sen) ;
  • De naam van degene die aan de cursus deelneemt.

IBAN: NL56 RBRB 0983 7197 72 t.n.v. Cursusproject Bunnik