Algemene Voorwaarden

Inschrijven
U kunt zich via de website inschrijven. Dit werkt eenvoudig: ga naar ‘aanmelden’, selecteer een cursus en vul uw gegevens in. U moet vervolgens zelf het cursusgeld overmaken naar het bankrekeningnummer van het Cursusproject.

Plaatsing voor de cursus gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er erg veel belangstelling is voor een cursus, proberen we in overleg met de docent een extra cursus te organiseren. Belangstellenden die hebben aangegeven daarvoor interesse te hebben, worden per e-mail op de hoogte gesteld. Uiteraard ontvangt u van ons bericht als de cursus niet doorgaat. Gaat de cursus door, dan ontvangt u voor aanvang van de cursus een bevestiging van de cursusbegeleider.

Algemene Voorwaarden
Wanneer u zich inschrijft voor een van de cursussen van Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven, is er een aantal voorwaarden waar u mee akkoord gaat en waar u rekening mee moet houden.

1. Inschrijven gaat via de website www.cursusprojectbunnik.nl

2. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Als u bent geplaatst voor een cursus krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. U ontvangt bericht als u niet bent geplaatst voor een cursus of als een cursus komt te vervallen.

3. Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven behoudt te allen tijde het recht om een cursus niet door te laten gaan.

4. Als u om welke reden ook, pas later of niet kunt deelnemen aan een cursus, dan kunnen wij het cursusgeld en vooraf betaalde materiaalkosten helaas niet terugbetalen. Wel is het mogelijk om een plaatsvervanger naar de cursus te sturen, maar dit moet dan van tevoren aan de cursusbegeleider/docent worden doorgegeven.

5. Een cursus gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. Wanneer de cursus niet doorgaat krijgt u van ons bericht. Mocht een cursus niet doorgaan en u heeft de cursus al betaald, dan wordt het betaalde cursusgeld teruggestort.

6. Voor onze taalcursussen en computercursussen is het soms noodzakelijk om daarvoor een boek of meerdere boeken aan te schaffen. De genoemde boeken zijn te bestellen in een boekhandel. Let op eventuele levertijden!

7. Berichtgeving en correspondentie vinden nagenoeg altijd per e-mail plaats. Een groot deel van de berichten die u ontvangt (zoals bij inschrijven) wordt automatisch gegenereerd. Zorg dat u een juist e-mailadres opgeeft en houdt dus uw mailbox in de gaten! Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven is niet verantwoordelijk voor foutieve e-mails waardoor correspondentie niet goed aankomt.

8. Als u zich aanmeldt via de website dan worden uw gegevens opgeslagen in onze database. Deze database wordt alleen door Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven gebruikt als deelnamelijst voor de cursus, om u te informeren over de cursus. Ook kan het Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven de database gebruiken om deelnemers te informeren over nieuwe cursussen. Adressen worden niet verkocht of voor andere doeleinden gebruikt.

9. Indien mogelijk wordt een aantal cursussen bij voldoende belangstelling herhaald.

10. De tekst op onze website en in de flyer is met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan gebeuren dat het niet helemaal foutloos is; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

11. Bij een aantal cursussen moet materiaalkosten worden betaald. In de meeste gevallen moeten de materiaalkosten al bij inschrijving worden voldaan. Waar dit het geval is, wordt dat bij de cursusomschrijving aangegeven. In een enkel geval moet dit op de eerste les aan de docent worden betaald. Zorg er dan voor dat u het bedrag (contant en het liefst gepast) op de eerste les bij u heeft.

12. Aansprakelijkheid en WA-verzekering: het Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven is niet aansprakelijk voor schade aan, met en door cursisten en voor schade toegebracht tijdens komen en gaan, van en naar huis. In geval van schade biedt de eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering normaal gesproken dekking.

13. De Nederlandse wetgeving is strenger dan de Europese wet. De in Nederland aangenomen toevoeging op de Telecomwet wijkt op belangrijke punten af van Europese regelgeving. In principe gelden dezelfde voorwaarden als binnen de Europese richtlijn (informeren en toestemming vragen). Echter is er een belangrijk verschil. Toestemming kan niet langer worden verkregen door een browserinstelling, maar de bezoeker moet “ondubbelzinnige” toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Effectief betekent dit dat bij het initiële websitebezoek, de bezoeker expliciet toestemming moet verlenen over welke cookies geplaatst mogen worden. Deze toestemming is echter niet nodig voor cookies die als doel hebben communicatie mogelijk te maken of die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website voor de bezoeker. Dit betekent dat voor cookies geen toestemming is vereist indien die bijvoorbeeld nodig zijn voor het functioneren van een winkelmand of taalinstelling en inlogstatus opslaat. Cursusproject Bunnik Odijk Werkhoven maakt gebruik van deze cookies, maar alleen voor het functioneren van de website en slaat verder geen gegevens op.
Datum: juli 2019