Mis je een cursus/workshop? Zou je zelf invulling willen geven aan een activiteit? Wil je ons helpen met organiseren?
Stuur dan een bericht via ons contactformulier.

Laden Evenementen

Ruim 2000 jaar geleden leefde in Athene een man die grote faam heeft verworven door zijn filosoferen. Socrates knoopte met veel van zijn medeburgers op de markt, in de sportzaal en op straat een praatje aan. Gespreksonderwerpen waren bijvoorbeeld: wat is moed of wat is deugd? 

De Socratische dialoog is een gesprek over een thema aan de hand van een eigen, persoonlijke ervaring van de deelnemers met een duidelijk kernpunt. We onderzoeken ons denken (oordeel) over de kwestie. We oefenen met vaardigheden als luisteren en vragen stellen. 

Deze avonden gaan wij met deze methode aan de slag. We doen dat met verschillende werkvormen. Het oriëntatiepunt is daarbij steeds: wanneer handel je als mens goed? We voeren dus een “denkgesprek” op een praktische, concrete manier. We willen de ander niet overtuigen of ons gelijk halen. Neen, we luisteren naar elkaar, schorten ons oordeel op en proberen tot de kern van de zaak te komen. We lossen geen problemen op, maar we reflecteren erop. We gaan op zoek naar verruiming van onze blik.

Cursusdatum(s): Maandag 29 maart, 26 april en 31 mei van 19.30 – 22.00 uur

Aantal bijeenkomsten: 3

Docent(e): Renz de Wit

Maximum aantal deelnemers: 8

Aanvullende informatie:

Ga naar de bovenkant