Na de berichtgeving van de Overheid van afgelopen week over de corona pandemie, is door het bestuur van het Cursusproject Bunnik Odijk & Werkhoven het volgende besloten.
Van het lopende voorjaarsprogramma worden alle cursussen en workshops,  die nog niet zijn afgerond verschoven naar het komend najaar.
In overleg met de docenten zullen de data voor het najaar vastgesteld worden. Zodra dit bekend is ontvangt u bericht. Mocht er geen mogelijkheid zijn de cursus/workshop in te plannen, dan zal deze alsnog geannuleerd worden en vindt restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaats.
Wij hopen dat u begrip heeft voor dit besluit en dat de viruscrisis in het najaar achter de rug is. We zien u dan weer graag terug.