NOOD OPROEP:

Het Cursusproject Bunnik Odijk & Werkhoven (CPB) is een organisatie die volledig op vrijwilligers drijft en laagdrempelige betaalbare cursussen, workshops en lezingen organiseert. Jaarlijks nemen hier zo’n 900 cursisten aan deel.

Het Bestuur van Cursusproject Bunnik Odijk & Werkhoven is in nood door een groot tekort aan vrijwilligers

Wij zijn op korte termijn op zoek naar:

Secretaris

Hoofd cursusleider die voor het cursusaanbod zorgt.

Penningmeester het CPB is financieel een gezonde stichting.

PR-medewerker die onder meer zorgt voor de Nieuwsbrief en voor publiciteit in de lokale media.

Als deze functies niet op korte termijn kunnen worden ingevuld, zal het CPB na 40 jaar de deur moeten sluiten.

Mocht u zich geroepen voelen dit te voorkomen wilt u dan contact opnemen met één van onderstaande personen?

Voorzitter: Harry van de Horst, tel: 6564168  Email: hmvdhorst@hotmail.com

Penningmeester: Hans van Mil, tel:6562486  Email: hadibunnik@gmail.com

Hoofd cursusleider: Henny Meerdinkveldboom, tel: 6561125 Email: henny.meerdinkveldboom@ziggo.nl

 

Laat u niet weerhouden en meldt u aan.