Vanwege de (toekomstige) ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben we het cursusaanbod voor het voorjaar van 2021 sterk moeten aanpassen.

We bieden alleen nog de cursussen aan met een begindatum in april of mei. Uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona.

Alle overige geplande cursussen bieden we wanneer dat weer mogelijk is aan in het najaar.

Vanaf heden kan er worden ingeschreven voor de gepubliceerde cursussen. Betaling van het cursusgeld hoeft pas als de cursus daadwerkelijk door gaat!